2019-10-02

Pracownicy_pedagogiczni

  Pełnozatrudnieni
L.p. Nazwisko i imię
1. Adamski Robert
2. Antosiewicz Katarzyna
3. Biernacka Anna
4. Cała Ewa
5. Cała Ireneusz
6. Chojnowska Joanna
7. Cieślińska Małgorzata
8. Czwarna Ewa
9. Domańska Marta
10. Dychto Renata
11. Dzitowska Bożena
12. Dzitowski Robert
13. Fordubiński Michał
14. Goliasz Marek
15. Goszczyński Robert
16. Gruszkowska Justyna 
17. Grzelak Anna
18. Janiszewska Anna
19. Jarosiewicz Krzysztof
20. Jaworska Magdalena
21. Kasprzykowski Adam
22. Kaźmierczak Ewa
23. Kmiecińska Karina
24. Koper Zofia
25. Koperska Ewa
26. Kowalski Sławomir
27. Kownacka-Czyż Olga
28. Krupińska Barbara
29. Lewandowska Iwona
30. Lubelski Tomasz
31. Łepkowska Wioletta
32. Maraszek Zbigniew
33. Marciszewska Joanna
34. Michalska Mariola
35. Myszyńska Katarzyna
36. Nowakowska Edyta
37. Piotrowska Bogumiła
38. Rutkowska Jolanta
39. Sarzalska Justyna
40. Sawczuk-Gołaszewska B.
41. Socik Agnieszka
42. Socik Marcin
43. Stroiwąs Elżbieta
44. Szmitko Elżbieta
45. Urbańska Dorota
46. Wasilewski Radosław
47. Zakrzewska Iwona
48. Zielińska Edyta
  Niepełnozatrudnieni
L.p. Nazwisko i imię
1. Antosik Agnieszka
2. Bożykowska Maria
3. Buczyński Ryszard
4. Cieślińska Anna
5. Gałkiewicz Jacek
6. Gizińska Ewa 
7. Kacprowski Mateusz
8. Kirsz Marta
9. Kownacka Barbara
10. Maciejewska Barbara
11. Melzacka Renata
12. Nałęcz Jan
13. Piasecka -Zielińska K.
14. Politowski Marcin
15. Pydynowska Grażyna
16. Rapusta Danuta
17. Szymański Rafał
18. Wojciechowska Jolanta

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się