2016-06-13

Pracownicy pedagogiczni

1.

Adamski Robert

wychowanie fizyczne

2.

Antosiewicz Katarzyna

informatyka

3.

Biernacka Anna

język rosyjski

4.

Buczyński Ryszard

historia

5.

Cała Ewa

język łaciński

6.

Cała Ireneusz

historia

7.

Chojnowska Joanna

chemia

8.

Fordubiński Michał

religia

9.

Cieślińska Anna

wychowawca w internacie

10.

Cieślińska Małgorzata

biologia

11.

Czwarna Ewa

pedagog

12.

Domańska Marta

język polski

13.

Szymański Rafał

zajęcia artystyczne

14.

Dychto Renata

kierownik internatu

15.

Dzitowski Robert

język angielski

16.

Ferski Łukasz

wychowanie fizyczne

17.

Gałkiewicz Jacek

rewalidacja

18.

Goliasz Marek

wychowanie fizyczne

19.

Goszczyński Robert

wychowanie fizyczne

20.

Gruszkowska Justyna

język angielski

21.

Grzelak Anna

język rosyjski

22.

Jakubiak Joanna

psycholog

23.

Janiszewska Anna

matematyka

24.

Jarosiewicz Krzysztof

historia

25.

Jaworska Magdalena

język angielski

26.

Kasprzykowski Adam

język angielski

27.

Kaźmierczak Ewa

biologia

28.

Kirsz Marta

wychowawca w internacie

29.

Kmiecińska Karina

historia

30.

Koper Zofia

bibliotekarz

31.

Koperska Ewa

język niemiecki

32.

Kowalski Sławomir

religia

33.

Kownacka Barbara

matematyka

34.

Kownacka-Czyż Olga

matematyka

35.

Krupińska Barbara

język francuski

36

Lewandowska Iwona

język niemiecki

37.

Lubelski Tomasz

geografia

38.

Łepkowska Wioletta

język niemiecki

39.

Maciejewska Barbara

fizyka

40.

Maraszek Zbigniew

język angielski

41.

Marciszewska Joanna

język polski

42.

Melzacka Renata

zajęcia rewalidacyjne

43.

Michalska Mariola

wychowanie fizyczne

44.

Myszyńska Katarzyna

bibliotekarz

45.

Nałęcz Jan

fizyka

46

Nowakowska Edyta

matematyka

47.

Piasecka-Zielińska Krystyna

wychowawca w internacie

48.

Piotrowska Bogumiła

nauczyciel wspomagający

49

Pydynowska Grażyna

chemia

50.

Rutkowska Jolanta

wychowanie fizyczne

51.

Sarzalska Justyna

język polski

52.

Sawczuk-Gołaszewska Barbara

podstawy przedsiębiorczości

53.

Socik Agnieszka

język angielski

54.

Socik Marcin

język angielski

55.

Stroiwąs Elżbieta

matematyka

56.

Szmitko Elżbieta

język polski

57.

Trzeciak Marta

chemia

58.

Urbańska Dorota

wychowawca w internacie

59.

Wasilewski Radosław

informatyka

60.

Wojciechowska Jolanta

wychowawca w internacie

61.

Zakrzewska Iwona

fizyka

62.

Zielińska Edyta

język polski

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się