2016-07-11

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

  BZP-Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 629,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ- ZSO - 11.07.2016.pdf 658,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Izolacja ścian piw... ofertowy.pdf 92,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Izolacje wewnętrzn... ofertowy.pdf 78,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odwodnienie II etap... ofertowy.pdf 141,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA DOTYCZĄ...Y ZDROWIA.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przekroje.pdf 241,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut piwnic. - inwentaryzacj.pdf 303,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf 189,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Murek oporowy.pdf 72,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przekroje 1-1 - inw...taryzacja.pdf 106,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przekrój 1-1 - projekt.pdf 151,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przekrój 2-2, 3-3 - projekt.pdf 165,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Profile.pdf 28,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis techniczny.pdf 154,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt zagospodaro...alki-opis.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rzut piwnic - projekt.pdf 316,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt zagospodaro...łki-opis.pdf 35,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się