2019-10-02

Kontrole od 2017

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.
 
Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.
 
Poniżej zeskanowane protokoły pokontrolne:
 

Lp

Organ kontroli

Data kontroli

Zakres kontroli

1.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

05.06.2017r.

Ocena programu "Ars, czyli jak dbać o miłość".

2.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

22.08.2017

Kontrola sprawdzająca przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz wykonanie obowiązków zawartych w pkt. 1 i 4 decyzji nr HDiM-22/2007 z dnia 2007.11.20 (znak sprawy: HDiM-6307/135/2007) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku,

3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

19.04.2018

Kontrola podstawowa w bloku żywienia internatu. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i dokumentacji.

4.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku

21.06.2018

Ocena programu oświatowo-zdrowotnego

5.

Wydział Audytu i kontroli Starostwa Powiatowego w Płońsku

13.09.2018

Czynności sprawdzające do kontroli finansowej przeprowadzonej w 2016 roku

6. Mazowiecki Kurator Oświaty 8.11.2019 Monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych
7. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku 28.05.2019 Ocena programu "Ars, czyli jak dbać o miłość".
8. Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Płońsku 25.09.2019

Kontrola prawidłowości danych przekazanych do SIO

9.

Inspektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Płońsku

1.10.2019

Kontrola dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 
 

 

Załączniki

  Protokol_z_2019_z_Ars.pdf 447,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol_z_kontroli...nternacie.pdf 356,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol_z_2018_06_...zdrowotna.pdf 177,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol_z_2017_06_...ramu, Ars.pdf 210,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol_z_2018_08_...szkolnego.pdf 411,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol_z_2018_09_... z 2016r..pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z kontro...1.10.2019.pdf 274,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się