DRUKUJ
2019-12-06

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 r. dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku